ŞİRKET POLİTİKAMIZ

Sahip olduğumuz sektör tecrübesi, kullandığımız güncel teknoloji, yüksek bilgi birikimi, deneyimli ve nitelikli iş gücümüzle, “Çamaşırhane ve Temizlik Hizmetleri” üzerine önde gelen kuruluşlar arasında yer alan, konumumuzun örnek ve rekabetçi yapısının sürekliliğini sağlamayı hedefleyen şirketimiz aşağıdaki vazgeçilmez unsurları benimsemektedir.

> Hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için tüm çalışanlarını bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi, organizasyon içerisinde tüm seviyelerde her çalışanın YİĞİTALP LAUNDRY marka değerinin birer parçası olduğunun bilincinde olmayı, bu nispetle çalışanların katılımı ve yeteneklerini en üst seviyede tutacak faaliyetleri yürütmeyi,

> Sektördeki tüm gelişmeleri takip etmeyi ve bu gelişmelere uygun modern ve teknolojik yapılar oluşturmayı, Tedarikçilerini yarattığı marka değerlerine uygun olarak seçmeyi ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmayı,

> Mevcut ve muhtemel müşterilerimizin ihtiyaç ve gereksinimlerini anlamayı, buna bağlı olarak yüksek süratte, kaliteli hizmet sunmayı ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede gerçekleştirmeyi ilke olarak benimsemiştir.

> Tüm faaliyet alanlarımızda, öncü kuruluş olmamızı sağlayan yönetim sistemlerimizin gereklerini tam olarak gerçekleştirmek ve etkinliğinin sürekli iyileşmesini sağlamayı,

> Zayıflıkları ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,

> Mesleki risklerin önlenmesi amaçlanarak, tehlike ve riskler konusunda değerlendirme yapmayı ve çalışanlarımızı bu konuda bilgilendirmeyi, eğitmeyi, çalışma ortamında gereken tedbirleri almayı, değişen şartlara uygun hale getirmeyi,

> Meydana gelebilecek mümkün ve muhtemel acil durumları belirleyerek, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almayı,

> Doğal kaynak kullanımı ve faaliyetlerimizden kaynaklı tüm zararlı çevresel etkileri minimize etmeyi, atıklarımız ile ilgili geri kazanım ve geri dönüşüm alternatiflerini teknolojik seçenekler doğrultusunda kullanmayı,

> Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre hedeflerimizi, politikalarımız doğrultusunda belirlemeyi ve gerçekleştirmeyi, bununla birlikte belirlenen periyotlarda gözden geçirmeyi taahhüt ederiz.

 

 

Genel Müdür

ÖZCAN ATAÇ